připojení pro bytový dům

Internetový program Závazek
  Bez závazku 18 měsíců 36 měsíců
Měsíční paušál Poplatek za zřízení služby Měsíční paušál Poplatek za zřízení služby Měsíční paušál Poplatek za zřízení služby
Bonus Bonus Bonus
 
STŘÍBRNÝ 8 2013
downstream
8 000 kbps
upstream
1 000 kbps
353,- 1007,- 275,- 1007,- 275,- 0,-
--- --- ---
 
ZLATÝ 16
downstream
16 000 kbps
upstream
2 000 kbps
413,- 1007,- 378,- 1007,- 378,- 0,-
--- WiFi router 802.11b/g/n WiFi router 802.11b/g/n
 
PLATINOVÝ 24
downstream
24 000 kbps
upstream
4 000 kbps
534,- 1007,- 504,- 1007,- 504,- 0,-
--- WiFi router 802.11b/g/n WiFi router 802.11b/g/n

Kontaktní formulář zde

Všeobecné ustanovení  

1. Tento ceník je platný od 1.1.2013, neníli uvedeno jinak, jsou všechny ceny s DPH.
2. U služby waynet BRONZOVÝ 2013 jsou veškeré servisní úkony placeny dle platného ceníku služeb a poplatků viz. www.waycom.cz.
3. K službám waynet BRONZOVÝ 2013, STŘÍBRNÝ, ZLATÝ a PLATINOVÝ a waynet DIAMANTOVÝ 20, 25 a 30 je možné mít až 4 další vedlejší služby za zvýhodněnou cenu, u služeb waynet DIAMANTOVÝ 20, 25 a 30 se zvýhodněná cena řeší individuálně. Každá ze služeb, hlavní i vedlejší, má vlastní smlouvu a jsou na jednu právnickou nebo fyzickou osobu. V případě ukončení hlavní smlouvy se postupuje následovně: - dojde ke změně typu smlouvy z vedlejší na hlavní a služby dle aktuálně platného ceníku služeb u nejlevnější služby. - dojde ke změně typu smlouvy z vedlejší na hlavní a služby dle aktuálně platného ceníku služeb u služby, která byla zřízena nejdříve. - dojde ke změně typu smlouvy z vedlejší na hlavní a služby dle aktuálně platného ceníku služeb u služby dle dohody s uživatelem. - nebude-li možno pokračovat podle jedné z předchozích tří možností, budou také ukončeny současně všechny vedlejší služby.
4. U služeb "bez závazku", nejde-li o služby "instalované svépomocí", je stanovena minimální doba užívání služby uživatelem na 6 měsíců. V případě ukončení užívání služby, bude poskytovatelem ú čtován jednorázový poplatek za deaktivaci služby a demontáž zařízení ve výši 1.007,- Kč. Tento jednorázový poplatek bude splatný společně s posledním účtovaným měsíčním paušálem.
5. Maximální rychlost přenosu dat směrem k uživateli a od něj je stanovena dle rychlosti připojení.
6. Změna tarifu je možná u stávajících klientů kdykoliv během smluvního období při splnění podmínek tohoto ceníku. V případě smluv na dobu určitou se doba o daný závazek prodlužuje.
7. Cena služby je stanovena za Standardní instalaci. Veškeré ostatní práce a spotřebovaný materiál budou účtovány dle platného ceníku prací viz. www.waycom.cz.
8. Standardní instalací se rozumí práce a výjezd technika/ů, spotřebovaný materiál (kabeláž do 20 m) včetně zařízení nutného pro příjem vybrané služby, aktivace internetu v jedné místnosti pro jeden počítač. Ostatní práce, materiál a zařízení, které nejsou uvedeny ve standardní instalaci jsou klientovi účtovány zvlášť (router, nastavení routeru, rozsáhlejší rozvody,…). Při převodu služby na jinou technologii na přání klienta, hradí klient poplatek za zřízení služby.
9. Instalace svépomocí se rozumí, že klient si zajistí veškerou práci, material a zařízení potřebné na zřízení koncového bodu sítě na vlastní náklady. Na vyžádání klienta je možné provést předběžný lokální Průzkum našimi techniky. Budeli zjištěna dostupnost služeb a klient se dále nerozhodne využívat našich služeb, bude tento Průzkum účtován jako marný výjezd, v ostatních případech nebude účtován žádný poplatek.

Stáhnout tarify můžete zde.

11.1.2016 Změna sídla ...
1.1.2016 Stěhování ...
16.11.2015 Upgrade sítě - Horní počernice, Zeleneč ...
12.11.2015 Upgrade sítě - Číbuz ...
1.11.2015 Rozšiřujeme sít - Sobotovice ...
1.10.2015 - AKCE - instalace ZDARMA
1.10.2015 - Nové tarify

mapa pokrytí
Hornoměcholupská 8/130, 109 00 Praha 10 +420 241 044 111 +420 241 044 998 info(@)waycom.cz